រដ្ឋាភិបាល​គាំទ្រ​ស្ដង់ដារ​ជាតិ​សម្រាប់​ផលិតផល​សរីរាង្គ​

​យោង​តាម​ប្រភព​មក​ពី​មន្ត្រី​ក្រសួង​ ក្រសួងកសិកម្ម​ នឹង​អនុម័ត​ស្តង់ដារ​ជាតិ​សម្រាប់​ផលិតផល​បន្លែ​សរីរាង្គ​ ដើម្បី​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ភាព​ទៀត​ទាត់​នៃ​គុណភាព​ផលិតផល​ និង​ ខ្នាត​គំរូ​វិនិច្ឆ័យ​ សម្រាប់​កសិករ​។​

​លោក​ គៀន​ សុភា​ អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ នៃ​នាយកដ្ឋាន​សាកវប្បកម្ម​ របស់​ក្រសួងកសិកម្ម​ បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ស្លាក​សញ្ញា​ ដែល​នឹង​កំណត់​ផលិតផល​ជា​ផលិតផល​សរីរាង្គ​ឆ្លងកាត់​ការ​យល់ព្រម​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​រួចរាល់​ ហើយ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ ដែល​នឹង​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​គុណភាព​ផលិតផល​ ជិត​នឹង​ចប់​សព្វគ្រប់​ដែរ​។​…​

ហង់ សុគន្ធា
https://www.cambodiadaily.com/news/government-to-endorse-national-organic-produce-standard-130805/