រដ្ឋាភិបាល ​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​តំបន់​ទេសចរណ៍​ពិសេស

រដ្ឋាភិបាល​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការអភិវឌ្ឍ និង​វិនិយោគ​បន្ថែម​ទៀត​លើ​តំបន់​ទេសចរណ៍ ពិសេស​ដើម្បី​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ នេះ​បើ​តាម​អនុក្រឹត្យ​មួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពី «​តំបន់​ទេសចរណ៍​ពិសិដ្ឋ​»​។ អ្នក​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​បាន​ស្វាគមន៍​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ដោយ​បាន​អះអាង​ថា នឹង​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​កន្លែង​សម្រាក​កម្សាន្ត​កាន់តែ​ច្រើន ហើយ​ការរៀបចំ និង​គ្រប់គ្រង​ក៏កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​សក្តានុពល និង​ភាពទាក់ទាញ​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2J5t3lJ