រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បង្កើន​ថវិកា​ថ្នាក់​ខេត្ត​ចំនួន​ ២៧៦​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​

រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បង្កើន​ថវិកា​សម្រាប់​ខេត្ត​ចំនួន​ជាង​ ២៧៦​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ដើម្បី​ការ​ផ្តល់​សេវា​ដែល​មានគុណ​ភាព​ និង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ដល់​សាធារណជន​ ដែល​ចំនួន​នេះ​កើនឡើង​ ៣២,២៨​ % បើ​ធៀប​នឹង​ថវិកា​ថ្នាក់​ខេត្ត​ឆ្នាំនេះ​។ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​ លោក​ ពេជ្រ​ ប៊ុ​នធិន​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​ផែនការ​ការងារ​ និង​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០២០​ ថា​ ការ​ចំណាយ​ គឺ​ស្រប​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្ទេរ​ការទទួលខុសត្រូវ​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​មូលដ្ឋាន​។ …

ស៊ុន មេសា
https://www.khmertimeskh.com/50667589/government-to-ramp-up-provincial-budgets-by-276-million-next-year/