អភិបាល​ក្រុង​បន្ត​ខិត​ខំ​ដោះស្រាយ​ជូន​គ្រួសារ​អ្នក​​បុរី​កីឡា​ដែល​នៅ​សេសសល់

ក្រុមការងារ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​តែ​បន្ត​ព្យាយាម​ដោះស្រាយ​សំណង​ជូន​គ្រួសារ​រស់នៅ​តំបន់​បុរី​កីឡា​ដែល​នៅ​សេសសល់​មិន​ទាន់​ទទួលយក​សំណង​ពី​សាលាក្រុង​ដើម្បី​បញ្ចប់​ជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ​ឲ្យ​ជា​សះស្បើយ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​។​ …​

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://bit.ly/1RIzHpT