​រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​អំពី​គម្រោង​ថ្មី​ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើ​ហឹ​ង្សា​ទៅ​លើ​ស្ត្រី

ដោយហេតុ​ថា​អំពើ​ហឹ​ង្សា​នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ចោទ​យ៉ាង​ចំបង​ក្នុង​ផ្ទៃ​ ប្រទេស​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចាប់ផ្តើម​ផែនការ​លើក​ទី​ពីរ​ស្តី​អំពី​ការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហឹ​ ង្សា​ទៅ​លើ​ស្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ក្នុង​គោលបំណង​ជួយ​ស្ត្រី​អោយ​ទទួល​បានការ​គាំពារ​ច្រើន​ជាង​មុន​។​ ផែនការ ​ជាតិ​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហឹ​ង្សា​លើ​ស្ត្រី​ ២០១៤-២០១៨​ នឹង​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​អំពើ​ហឹ​ង្សា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​យែ​ន​ឌ័​រ​ ក្នុង​គោង​បំណង​ផ្តល់​ការ​ការពារ​ផ្លូវច្បាប់​នឹង​សេវាកម្ម​ដល់​ស្ត្រី​ដែល​ ជា​ជន​រង​គ្រោះ​។​ … ​ ​

គ្រិស ម៉ូល្លឺរ
https://www.cambodiadaily.com/news/govt-announces-new-plan-to-stop-violence-against-women-77759/