រដ្ឋាភិបាល ​ផ្តោតលើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ផ្តោតលើ​យុទ្ធសាស្ត្រ ពង្រឹង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង និង​ការចាប់យក​ប្រភព​កំណើន​ថ្មី​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ទី​ ៤ ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​នូវ​ចលនា​ការពារ​និយម និង​ការបែងចែក​ប៉ូល​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​ក្នុង​យុទ្ធសាស្ត្រ​សមាហរណកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ២០១៩-២០២៣ របស់​ខ្លួន​។ នេះ​បើ​យោងតាម​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។ ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ថ្នាក់ជាតិ​ស្ដីពី «​យុទ្ធសាស្ត្រ​សមាហរណកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣» កាលពី​ម្សិលមិញ​លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ការលេច​ឡើង​នូវ​ចលនា​ការពារ​និយម និង​ការចែក​ប៉ូល​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន​បាន​បង្កើត​ទាំង​គំរាម​កំហែង និង​ឱកាស​ថ្មីៗ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ប្រទេស​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​តូចៗ​ដូចជា​កម្ពុជា​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2zbBuUC