ជនបរទេស​កាន់​ទិដ្ឋាការ​ប្រភេទ A ​និង B ​ត្រូវ​លើកលែង​បង់ថ្លៃ​សេវា​ធ្វើតេស្ត​រក​កូវីដ

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​កាលពី​ម្សិលមិញ​អំពី​ការសម្រេច​កែសម្រួល​វិធានការ​មួយចំនួន​ចំពោះ​អ្នកដំណើរ​ដែល​ជា​មន្ត្រីការទូត និង​មន្ត្រី​អង្គការ​អន្តរជាតិ​កាន់​ទិដ្ឋាការ​ប្រភេទ A ​និង​ប្រភេទ B ត្រូវធ្វើ​ដំណើរ​មកកាន់​កម្ពុជា​ក្នុង​អំឡុង​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩​ ដោយ​អ្នកដំណើរ​ទាំង​ ២ ​ប្រភេទ​នេះ​ត្រូវ​លើកលែង​ចំពោះ​ការបង់ថ្លៃ​សេវា​ធ្វើតេស្ដ​រក​ជំងឺ​កូវីដ​លើក​ទី​ ១ ​និង​លើក​ទី​ ២​។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2EZe9vL