ការ​បង្ក្រាប​បទ​ល្មើស​នេសាទ​បាន​កើនឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​សមត្ថកិច្ច​រដ្ឋបាល​ជលផល​បាន​បង្ក្រាប​បទល្មើស​នេសាទ​បាន​ជិត​៤០០០​ករណី​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤​បាន​កើនឡើង​ចំនួន​ជិត​៣០០​ករណី​ដោយ​ក្នុង​នោះ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​តុលាការ​ចំនួន​១៨១​ករណី​ ដាក់​ពន្ធនាគារ​៨៥​នាក់​។​ …

បាន សុខរិទ្ធ
http://bit.ly/1oKYMZR