រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​ពង្រីក​ការ​នាំ​ចេញ​ឧស្សាហកម្ម​មិនមែន​កាត់ដេរ​

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​មិនមែន​កាត់ដេរ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ ដោយសារ​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ខ្លាំង​ខណៈ​ការ​ទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​ល្អ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​សកលលោក​ ដែល​ស្រេកឃ្លាន​ក្នុង​ការ​ងើបឡើង​វិញ​។​ …​

ធូ វិរៈ
https://www.phnompenhpost.com/business/govt-plans-non-garment-industrial-export-expansion