រដ្ឋាភិបាល​ និង​​ដៃគូ ​ប្ដេជ្ញា​រួមគ្នា​ប្រឆាំង​ទៅ​​នឹង​បញ្ហា​ប្លាស្ទិក

រដ្ឋាភិបាល សង្គម​ស៊ីវិល រួមទាំង​ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​បង្ហាញ​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​រួមគ្នា​ក្នុង​ការបង្កើត​សកម្មភាព​ជា​វិជ្ជមាន ដើម្បី​រួមគ្នា​ប្រឆាំង​នឹង​វិបត្តិ​ប្លាស្ទិក​ដែល​កំពុង​ផ្តល់​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​ភពផែនដី ជាពិសេស​មនុស្ស​ និង​សត្វ ខណៈ​ការប្រើប្រាស់​ប្លាស្ទិក​កំពុង​មាន​ការកើនឡើង​ខ្លាំង​ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស​ កម្ពុជា​ និង​ពិភពលោក​។ ការប្រកាស​ពី​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​រួមគ្នា​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​សំណល់​ប្លាស្ទិក​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​វេទិកា​ជាតិ​ស្តីពី​សកម្មភាព​ទប់ស្កាត់​សំណល់​ប្លាស្ទិក​នៅ​កម្ពុជា កាលពី​ម្សិលមិញ​នៅ​សណ្ឋាគារ​កាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែល​មាន​អ្នកចូលរួម​ប្រមាណ​ជាង​ ១០០ ​នាក់​ ដោយ​បាន​ធ្វើការ​ជជែក​ពិភាក្សា​ជុំវិញ​វិធានការ និង​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ផលវិបាក​នៃ​សំណល់​ប្លាស្ទិក​។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2YfmAbz