​លោក​ ស​ ខេ​ង​៖​ មាន​កម្មករ​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​នៅ​ប្រទេស​ ថៃ​ ដែល​មិន​ទាន់​ស្របច្បាប់​

​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​លោក​ ស​ ខេ​ង​ ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ថ្លែង​ថា​ នៅ​មាន​កម្មករ​ចំណាកស្រុក​កម្ពុជា​ប្រមាណ​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ ដែល​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ភាព​ស្របច្បាប់​ពេញលេញ​ ដើម្បី​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ពួក​គេ​ បើ​ទោះបីជា​ដំណោះស្រាយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ ២​ បាន​សហការ​គ្នា​បង្កើត​នីតិវិធី​ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់​ភាព​ស្របច្បាប់​ជូន​ពលករ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ដែល​ជា​ប្រទេស​គោលដៅ​ក៏​ដោយ​។​ …

គង់ មេត្ដា
https://bit.ly/2EiUt3e