រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ឧបត្ថម្ភ​ធន​ $៥០ ​លាន​ បញ្ចុះតម្លៃ​អគ្គិសនី

 រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​នឹង​ចំណាយ​ប្រមាណ​ ៥០ ​លាន​ដុល្លារ​ សម្រាប់​ការឧបត្ថម្ភធន​លើ​ការបញ្ចុះតម្លៃ​អគ្គិសនី​ចំនួន​ ០,០១ ​ដុល្លារ ​ក្នុង​ ១ ​គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ​ដល់​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម និង​កសិកម្ម​ដែល​នឹង​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ខែកុម្ភៈ​នេះ​។ នេះ​បើតាម​មន្ត្រី​នៃ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​។​ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/2ua2tkI