រដ្ឋាភិបាល​អំពាវ​នាវឲ្យ​ឯកជន​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ថាមពលនិង​អគ្គិសនី ​

រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មានការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​លើ​វិស័យ​ថាមពល​និង​អគ្គី​ស​នី​ពី​សំណាក់​វិស័យ​ឯកជន​ដោយសារ​តម្រូវការ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​អគ្គិសនី​ទៅ​លើស​ង្វា​ក់​ផលិតកម្ម​ឧស្សាហកម្ម​ក៏​ដូច​ជា​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ មានការ​កើន​ឡើងជា​លំដាប់​ ខណៈ​កម្ពុជា​ នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ខ្សែបណ្ដាញ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី​គ្រប់គ្រាន់​នៅឡើយ​សម្រាប់​ការ​ចែកចាយ​ថាមពល​អគ្គិសនី​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​ នេះ​បើ​តាម​ការ​អះអាង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ពី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​នៃ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​។​…

សុខ ចាន់
http://bit.ly/1oCkAHd