​រដ្ឋាភិបាល​ព្រមាន​អ្នកលក់​បន្ត​ឧបករណ៍​ធ្វើតេស្ត​រហ័ស​កូ​វី​ដ​-១៩

​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ បាន​ទទួល​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ឧបករណ៍​តេស្ត​រហ័ស​កូ​វី​ដ​-១៩​ មាន​តម្លៃ​ ៣,៧០​ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឯក​តា​ ដែល​ជា​ការ​ផ្តល់​ជូន​ផ្តាច់មុខ​សម្រាប់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ និង​ឯកជន​ បាន​ព្រមាន​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​លក់​បន្ត​។​ …

រី សូចាន់
https://phnompenhpost.com/national/govt-warns-resellers-covid-test-kits