ផែនការដោះលែងសត្វខ្លាចំនួន ៨ ក្បាល

រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក (WWF) លើផែនការដើម្បីដោះលែងសត្វខ្លាចំនួន ៨ ក្បាលចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនាឆ្នាំ ២០២២។ លោក អ៊ុច ចរិយា ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានថ្លែងកាលពីម្សិលមិញថា ពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម និងក្រសួងទេសចរណ៍ក្នុងចំណោមអង្គការដទៃទៀត។ …

មុំ គន្ធា
http://www.khmertimeskh.com/5074022/growling-prowlers-rumble-jungle/