ក្រសួង​សុខាភិបាល​ចង់​បង្កើន​ថវិកា​លើ​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​​ ខណៈ​វិស័យ​នេះ​រង​ការ​រិះគន់

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ចង់​បង្កើន​ថវិកា​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​ ដើម្បី​ធានា​ថា​ ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់​រូប​ ទោះបី​មាន​ ឬ​គ្មាន​លទ្ធភាព​បង់​ថ្លៃ​សេវា​​​ព្យាបាល​ត្រូវ​ទទួល​បាន​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ឈឺថ្កាត់​ ខណៈ​​​វិស័យ​មួយ​នេះ​​ត្រូវ​បាន​គេ​រិះគន់​ជាយូរ​មក​ហើយ​​ថា​គ្រូពេទ្យ​ ជាច្រើន​មិន​បាន​បំពេញ​ទៅ​តាម​ក្រមសីលធម៌​ វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ​ដោយ​មើល​ឃើញ​លុយ​ធំ​ជាង​អាយុ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ ។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1pc4ELW