ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បង្កផល​ប៉ះពាល់ដ​ល់ការរស់​នៅពលរ​ដ្ឋមួយចំ​នួន នៅជា​យរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ខណៈ​ នៅឯ​ខេត្តបន្ទា​យមាន​ជ័យចាប់​ផ្ដើមស្រ​កនិងព​លរដ្ឋមួ​យចំនួ​នបានត្រឡប់​ទៅលំនៅ​ឋានវិញ

ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​កំពុង​បង្ក​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការរស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ព​លរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​តំបន់​ជាយ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ជា​ពិសេស​អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​សាស្ត្រ​សង្កាត់​ព្រែក​កំ​ពឺ​ស ​សង្កាត់​សាក់​សំពៅ ​និង​សង្កាត់​គង​ន​យ​ ខណ្ឌ​ដង្កោ​។ ​…

ឃុត សុភចរិយា
https://www.postkhmer.com/national/2021-10-10-1746-224797.html