​អ​.​វ​.​ត​.​ក​ ប្រកាស​សាលក្រម​ នួន​ ជា​ និង​ ខៀវ​សំ​ផ​ន​ នៅ​ថ្ងៃនេះ​

ថ្ងៃនេះ​ជា​ថ្ងៃ​កំណត់​ជោគវាសនា​នៃ​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរក្រហម​គឺ​ជនជាប់ចោទ​ ខៀវ​ សំ​ផ​ន​ និង​ នួន​ ជា​ នៅ​ចំពោះ​មុខ​ក្នុង​បទចោទប្រកាន់​ពី​បទឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ​ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម​ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យពូជសាសន៍​តាម​រយៈ​សាលក្រម​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ (​អ​.​វ​.​ត​.​ក​)​ ក្រោយ​ពី​ដំណើរការ​ក្តី​លើ​សំណុំរឿង​ ០០២/០២​ អស់​រយៈពេល​ ២៨៣​ ថ្ងៃ​រួច​មក​។​ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2qO2Fk8