ក្រុមហ៊ុន H&M កំពុង​វាយតម្លៃ​ពី​ផលប៉ះពាល់​ ខណៈ CAMFEBA សម្តែង​ការខកចិត្ត​ចំពោះ​ការព្យួរ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ EBA

ក្រុមហ៊ុន​សម្លៀកបំពាក់ H&M បាន​ថ្លែងថា ពួកគេ​កំពុង​វាយតម្លៃ​លើ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ពួកគេ​ស្រប​ពេល​ដែល​សម្ព័ន្ធ​និយោជក និង​សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ (CAMFE-BA) បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​បង្ហាញ​ពី​ការខកចិត្ត​ដែល​សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ដក​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ EBA ​ពី​កម្ពុជា​។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/37DxvPu