ហុងកុង​ត្រៀមខ្លួន​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​នៅ​កម្ពុជា​

តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​នៃ​ប្រទេស​ចិន​បាន​សម្តែង​ការ​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ដើម្បី​សហការ​ និង​ផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​។​ …​

អែល វី/AKP
https://www.khmertimeskh.com/50818312/hong-kong-ready-to-provide-technical-assistance-for-cambodias-e-commerce/