កម្ពុជា​សង្ឃឹមថា​ខ្លួន​នឹង​ជំរុញ​ការ​នាំ​ចេញ​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ជាមួយនឹង​តម្លៃបន្ថែម​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក៏​ដូច​ជា​ប្រទេស​ឡាវ​ មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ និង​វៀតណាម​ ត្រូវ​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​កែ​លម្អ​ខ្សែ​សង្វា​ក់​ផលិតកម្ម​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​គុណ​តម្លៃបន្ថែម​ដល់​ផលិតផល​វាយ​ន​ភណ្ឌ​របស់​ពួក​គេ​ដែល​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​។​ ការ​អំពាវនាវ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​មួយ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​សម្រាប់​តំណាង​មក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡាវ​ មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ និង​វៀតណាម​ (CLMV)​ ស្តី​ពី​សក្តានុពល​នៃ​ការ​នាំ​ចេញពី​ប្រទេស​ចំនួន​បួន​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ និង​ខ្សែ​សង្វា​ក់​តម្លៃ​ពិភពលោក​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ និង​សម្លៀក​បំពាក់​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50691648/hopes-to-boost-textile-exports-to-japan-with-added-value