ការបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គ

ប្រជាជនជាង៦០លាននាក់ពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។​ ប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកំពុងរងការគំរាមកំហែង។ ស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកាត់បន្ថយលំហូរទឹកនិងដីល្បាប់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោម​ ប្រទេសដទៃទៀតនៅតាមដងទន្លេក៏បានចូលរួមចំណែកធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ទន្លេផងដែរ។ …

Michael Sullivan
https://www.npr.org/2020/02/27/808807512/houses-on-the-river-will-fall-cambodia-s-sand-mining-threatens-vital-mekong