បណ្តាញ​ទូរស័ព្ទ​ទាន់​ហេតុ​ផ្លូវការ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​ទទួល​បានការ​កោតសរសើរ​

ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​សាទរ​ចំពោះ​បណ្តាញ​ទូរស័ព្ទ​ផ្លូវការ​ថ្មី​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​ និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​ជន​ងាយ​រងគ្រោះ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ អ្នកនាំពាក្យ​ គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ លោក​ ជិន​ ម៉ា​លីន​ បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ថា​ ក្រុម​អ្នកច្បាប់​ចំនួន​ ៣៥​ រូប​នឹង​​រង់ចាំ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​សំណួរ​ និង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ពីសា​ធារ​ណជន​លើ​បញ្ហា​ច្បាប់​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សិទ្ធិ​​នានា​។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://www.phnompenhpost.com/national/human-rights-committees-legal-hotline-receives-praise