អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​រក​ឃើញ​ថា​ សកម្មភាព​ប្រឆាំង​សហជីព​កម្មករ​រីក​រាលដាល​

​អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ (Human​ Rights​ Watch)​ បាន​អំពាវនាវ​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​នេះ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទប់ស្កាត់​ការ​បំភិតបំភ័យ​និង​ការ​គំរាមកំហែង​កម្មករ​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ស្រប​ពេល​ដែល​មាន​សេចក្តីរាយការណ៍​ថា​ក្រុម​អ្នកបញ្ជា​ទិញ​បាន​ជួប​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​។​ ​សេចក្តី​អំពាវនាវ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ខណៈ​ដែល​អង្គការ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង​ញូ​វ​យ៉​ក​នេះ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ ការ​រំលោភ​បំពាន​កម្មករ​និង​តំណាង​សហជីព​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ចន្លោះ​ពេល​ពី​ចុងឆ្នាំ​២០១៣​និង​ដើមឆ្នាំ​២០១៤​។​ …​

គង់ សុឋានរិទ្ធ
http://khmer.voanews.com/content/human-rights-watch-finds-widespread-cambodia-anti-union-practices-khmer/1843690.html