ក្រសួង​ជួយ​ពលករ​ជាង​ ៤៥០ ​នាក់

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ខ្លួន​បាន​ជួយ​ការ​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្តន៍​នៃ​កម្មករ​កម្ពុជា​ជាង​ ៤៥០ នាក់​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​មួយ​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​។ នេះ​បើ​តាម​តួលេខ​ដែល​ចេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។ …

គង់ មេត្ដា
http://bit.ly/2tZnhrX