ម្ចាស់ឡានដឹកជញ្ជូនរាប់រយនាក់ត្រូវបានពិន័យ

ឡាន​ដឹក​ជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​ជាង​៣០០​គ្រឿង​ត្រូវ​បាន​ផាកពិន័យ​ទឹកប្រាក់​សរុប​ជិត​ ១៣៥​ ០០០​ ដុល្លារ​កាលពី​ខែ​មុន​ដែល​ធ្វើ​អោយ​ក្រសួង​ សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​អំពាវនាវ​អោយ​មានការ​អនុវត្ត​យ៉ាង​តឹង​រឹង​ដើម្បី​ថែទាំ​ផ្លូវ​របស់​ប្រទេស​ជាតិ​។​

​របាយ​ការ​ណ៏របស់​ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់ថា​គណៈកម្មការ​ដែល​មានការ​ចូលរួម​ពី​មន្ត្រី​របស់​ក្រសួង​ និង​មន្ត្រី​អនុវត្ត​ច្បាប់​បាន​រឹបអូស​
​ឡាន​ដឹក​ជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​ជាង​៣០៧​គ្រឿង​និង​ធ្វើការ​ផាកពិន័យ​ដែល​ទទួល​បាន​សរុប​ចំនួន​ ១៣៤​ ៨២៥​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ …

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/50101342/hundreds-truck-owners-fined/