លោក​ គន់​ គី​ម​ ជំរុញ​ឱ្យ​ចេញ​បណ្ណ​នានា​ដល់​អតីតជន​ និង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ពិតប្រាកដ​

​លោក​ គន់​ គី​ម​ អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​សមាគម​អតីត​យុទ្ធ​ជន​កម្ពុជា​ បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ត្រូវ​ចេញ​បណ្ណ​ក្រីក្រ​ បណ្ណ​ហានិភ័យ​ និង​ចេញ​បណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ជូន​ដល់​អតីត​យុទ្ធ​ជន​គ្រួសារ​យុទ្ធ​ជន​ពលី​ ពិការ​ គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ពិតប្រាកដ​។​ …​

មុំ គន្ធា
https://www.postkhmer.com/national/2024-1-22-211-257767