មេអន្តោប្រវេសន៍ ​​ព្រមាន​​ពិន័យ​ដល់​មន្ត្រី​ដែលបន្ត​​​រត់ការ​​ធ្វើ​លិខិត​ស្នាម​ដល់​ជន​បរទេស​

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​បាន​ព្រមាន​ដាក់​ពិន័យ​ដល់​មន្ត្រី​រូប​ណា​ដែល​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ​លិខិត​ស្នាម​ផ្សេងៗ​​ដល់​ជន​បរទេស​ដែល​កំពុង​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាខណៈ​ពេល​ដែល​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ី​វិល​ស្នើ​ឲ្យ​សើរើ​លើ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដល់​ជន​បរទេស និង​ដាក់​ជា​និរាករណ៍​ទាំងអស់។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/22qEwf3