ក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌាគ្រោងនឹងវិនិយោគ ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កំពុង​ស្វែងរក​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​ និង​សណ្ឋាគារ​កម្ពុជា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ក៏​បាន​និយាយ​ថា​ ទឹកប្រាក់​ ១​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​នឹង​ត្រូវ​វិនិយោគ​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/news/22859/indian-company-plans-to-invest--1-billion-in-cambodia/