វិស័យ​ឧស្សាហ​កម្ម​ស្នើ​សុំ​ការ​យោគ​យល់​លើ​ការ​ដក EBA

សមាគម​ចំនួន ៣ ក្នុង​វិស័យ​កាត់​ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់​ស្បែក​ជើង ទំនិញ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ពាណិជ្ជកម្ម កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ផ្ញើ​លិខិត​មួយ​ទៅ​សភា​អ៊ឺរ៉ុប​ជាថ្មី​ម្តង​ទៀត​ដោយ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពន្យារពេល​ដក​ការ​អនុគ្រោះ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​លើក​លែង​តែ​អាវុធ (EBA)។​ …

សុខ ចាន់
https://bit.ly/38n84Uw