​បណ្តា​ឧស្សាហកម្ម​ត្រូវ​បាន​លើកកម្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព

សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ សហការ​ជាមួយ​វិទ្យាស្ថាន​កំណើន​បៃតង​សកល​ (GGGI)​ និង​ GERES​ ដែល​ជា​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បរិស្ថាន​ ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​ និង​សាមគ្គីភាព​ កំពុង​អនុវត្ត​គម្រោង​រួម​គ្នា​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ ការ​លើកកម្ពស់​ការ​អនុវត្ត​ថាមពល​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​គម្រោង​ ប​ម្លា​ស់​ប្តូរ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50763442/industry-to-promote-sustainable-energy/