វិសមភាព​ ជា​ការ​ប្រឈម​ចំពោះ​មុខ​សម្រាប់​ពិភពលោក​និង​កម្ពុជា​

អ្នក​សេដ្ឋកិច្ចវិទូ​ឈានមុខ​ បាន​ព្រមាន​ថា​ វិសមភាព​ចំណូល​ គឺជា​កត្តា​ប្រឈម​ចំពោះ​មុខជា​សាកល​នៅ​សតវត្សរ៍​ទី​២១​នេះ​។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​រថយន្ត​ទំនើប​មាន​វត្ត​មាននៅ​លើ​ដងផ្លូវ​ចេះ​តែ​បន្ត​កើនឡើង​មិន​ឈប់ឈរ​ ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ប្រទេស​មួយ​ដែល​ប្រជាជន​មួយ​ចំនួន​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​ក្រីក្រ​ ការ​ប្រឈម​នេះ​ គឺ​កាន់តែ​ស្រួច​ស្រាវ​ទៅ​ទៀត​។​…​

ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ជា​ ៤១​ភាគរយ​ ត្រូវ​បាន​មើល​រំលង​ និង​នៅ​តែ​បន្ត​រស់នៅ​ជាមួយនឹង​ចំណូល​តិច​ជាង​២​ដុល្លារ​ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។​…​

Essarayoss Mean
http://www.voacambodia.com/content/inequality-a-defining-challenge-for-th-world-and-for-cambodia/2976794.html