​ក្រុងព្រះសីហនុ​នឹង​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​វិធាន​ការណ៍​បន្ទាន់​ចំនួន​ ៣​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ ដែល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ ចំ​ពេល​មានការ​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។​ ក្រសួង​បាន​គូសបញ្ជាក់​ពី​វិធាន​ការណ៍​ដែល​ផ្តោត​លើ​ផ្លូវថ្នល់​ និង​ប្រព័ន្ធ​លូ​ក្នុង​ខេត្ត​ បន្ទាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។​ យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​បន្ទាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​ វិធានការ​ដំបូង​បាន​ចែង​អំពី​តម្រូវការ​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រឡាយ​ចំនួន​ ៥​ នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​លូ​ក៏​ដូច​ជា​ ថែរក្សា​ប្រព័ន្ធ​លូ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ដើម្បី​ការពារ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​។​ …​

សុខ​ ណាលីក
https://www.khmertimeskh.com/50638481/infrastructure-overhaul-coming-to-sihanoukville/