លោក​ ស ខេង រិះគន់​ការបោះឆ្នោត​របស់​អ៊ុនតាក់

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បាន​រិះគន់​ចំពោះ​ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​របស់​​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ (UNTAC) ​កាលពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៣ ថា​មាន​ភាព​មិន​ប្រក្រតី និង​ថា​ការ​ចំណាយ​លុយ​ប្រមាណ​ ២ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​តែ​បែរ​ជា​សង្គ្រាម​នៅ​បន្ត​កើតឡើង​ ប៉ុន្តែ​លោក​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ការដឹកនាំ​ប្រទេស​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កន្លង​មក​ថា នៅ​មាន​ភាពខ្វះ​ចន្លោះ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​វិភាគ​យល់ឃើញ​ផ្សេង​ពី​នោះ​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2LgYvOq