ក្រសួងមហាផ្ទៃ’ផ្អាក’ ការបណ្តេញអ្នកលក់តាមតំបន់ឆ្នេរ

នៅដើមខែសីហា អតីតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោក ជិនសារិន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់តូបអ្នកលក់ដូរនៅតំបន់ឆ្នេរចំនួន២៦ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យរើរចេញពីឆ្នេរអូរឈើទាលឬនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ។ …

Jack Laurenson
http://www.khmertimeskh.com/news/15540/interior-ministry----suspends----beach-evictions/