​ទស្សនៈ​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​

​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​សភា​អឺរ៉ុប​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកញ្ញា​។​ សម្រាប់​ពេលវេលា​ចាប់តាំងពី​បេសកកម្ម​ថែរក្សា​សន្តិភាព​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ ជា​អ៊ុ​ន​តាក់​ (​អាជ្ញាធរ​បណ្តោះអាសន្ន​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​កម្ពុជា​)​ សភា​បាន​អនុម័ត​នូវ​ដំណោះស្រាយ​ ១៣​ ចំណុច​សំដៅ​អនុវត្ត​តាម​សកម្មភាព​តឹងតែង​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ស្រ​ដៀង​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​ដាក់​កម្រិត​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ …

Awathey Ek
http://www.atimes.com/international-law-perspective-on-protection-of-human-rights-in-cambodia/