មូលនិធិ​វិនិយោគ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​ក្រុម​អ្នក​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម​ និង​អ្នកជំនាញ​នានា​អំពី​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​ដែល​ទើបតែ​កើត​ថ្មី​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ផ្តល់​យោបល់​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ដាក់​ចេញ​នៅ​មូលនិធិ​ជា​ការ​វិនិយោគ​ការ​រចនា​រថយន្ត​ ដើម្បី​បង្កើន​វិនិយោគិន​ក្នុងស្រុក​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ The​ Thai​ Fund​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/36361/investment-fund-suggested-for-cambodia/