ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​ នឹង​អាច​អនុម័ត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ខែមេសា​

​ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា​អាច​នឹង​ត្រូវ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ចាប់ពី​ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​ នេះតទៅ​ជាមួយនឹង​សុទិដ្ឋិនិយម​ថា​ វានឹង​អាច​បង្កើន​ភាព​ទាក់ទាញ​កាន់តែ​ខ្លាំង​ដល់​វិនិយោគិន​ក្នុង​ការ​ចូល​មក​បណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​លោក​ ផា​ន់​ ផល្លា​ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/39v0fhH