តើ​គោលនយោបាយ​ការ​បរទេស​របស់​កម្ពុជា​ឆ្ពោះទៅ​ទិស​ដៅ​ត្រឹមត្រូវ​ដែរ​ឬទេ​?

គោលនយោបាយ​ការ​បរទេស​របស់​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​គេ​មើលឃើញ​នូវ​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ បន្ទាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ នៅ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​នេះ​បាន​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោតជាតិ​ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​កម្ពុជា​ ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ និង​ពិភពលោក​ បាន​នាំ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ចូល​ជា​សមាជិកសមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៩​ និង​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ (WTO)​ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៤​។​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អជា​មួយ​ប្រទេស​ជិតខាង​ និង​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ និង​លើស​ពី​នេះ​ទៀត​។​ …

Kimkong Heng
https://thediplomat.com/2019/02/is-cambodias-foreign-policy-heading-in-the-right-direction/