ជប៉ុនផ្តល់​ជំនួយ​ប្រមាណ $ ១៣៤,៣៨ លាន​ដល់​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ​បានផ្ដល់​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​ដល់​កម្ពុជា​ ​ប្រមាណ​ជាង ១៣៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ក្នុងនោះ​ ជំនួយ​ឥត​សំណង​ប្រមាណ​ជិត​ ២០ លាន​ដុល្លារ ​និង​ឥណទាន​សម្បទាន​ប្រមាណ​​ជាង ១១៤ លាន​ដុល្លារ​​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨ កន្លង​ទៅ​នេះ។ នេះ​បើតាម​ការលើក​ឡើង​របស់​រដ្ឋមន្ត្រីការ​បរទេស​ កម្ពុជា លោក​ ប្រាក់ សុខុន កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2ElikPG