ប្រទេសជប៉ុនបានបរិច្ចាគ១២០,០០០ដុល្លារទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា និងទារកនៅខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន ១២០,០០០ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីលើកកំពស់សុខភាពមាតា និងទារកនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះនៅខេត្តកំពង់ចាម។

 

មុំ​ ចាន់​តារា សូឡី
http://www.akp.gov.kh/?p=108246