ប្រទេសជប៉ុនសន្យាថានឹងគាំទ្រការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០១៨

ប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជា រួមទាំងការគាំទ្រដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតទូទៅនៅឆ្នាំក្រោយ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ប្រាក់សុខុន កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានជួបជាមួយលោក Iwao Horii អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន។ …

ឃី សុវុទ្ធី
http://www.khmertimeskh.com/5088011/japan-promises-support-2018-polls/