ប្រទេសជប៉ុនបន្តគម្រោងបង្ហូរទឹក

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថា ខ្លួនមានគម្រោងបន្តធ្វើការជាមួយសាលារាជធានី ដើម្បីសម្អាតបំពង់បង្ហូរទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយការជន់លិចនៅរដ្ឋធានីអំឡុងពេលព្យុះភ្លៀងខ្លាំង។ …

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/5085109/japan-continue-drainage-project/