ជប៉ុន មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​​លើ​​វិស័យ​សំណង់-​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា

វិនិយោគិន​ជនជាតិ​ជប៉ុន ដែល​ធ្វើ​ការ​​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ និង​អចលនទ្រព្យ​នៅ​តែ​មាន​គំនិត​​​សុទិដ្ឋិនិយម​ថា ឧស្សាហកម្ម​​នេះ​នៅ​តែ​​ជា​វិស័យ​ដ៏​ទាក់​ទាញ​មួយ​ទោះ​ជា​មាន​គម្រោង​​ជា​ច្រើន ​​​កំពុង​បន្ត​សាង សង់​ជាប់​គ្នា​រដឹក​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/1KeyYiL