ជប៉ុន​ឈរ​លំដាប់​ទី​បី​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​លើ​សំណង់

ការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​សំណង់​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន​នៅ​កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​៣​បន្ទាប់​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ និង​ចិន ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ហ៊ុន​បរទេស​ចុះ​បញ្ចី​ចំនួន ២០២ គិត​ត្រឹម​ចុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៥ ។ នេះ​បើ​តាម​លោក អ៊ឹម ឈុនលឹម រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/1Iw8juI