ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជប៉ុនប្រកាសគម្រោងលំនៅដ្ឋាន

ក្រុមហ៊ុន Creed Group របស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើការវិនិយោគរាប់រយលាននាក់ ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានចំនួនបីនៅរាជធានីភ្នំពេញ នេះបើយោងតាម ការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុន។ …

Igor Kossov
http://www.khmertimeskh.com/news/14510/japanese-developer-unveils-housing-projects/