ការ​កើន​ឡើង​នៃ​គម្រោង​វិនិយោគ​ជប៉ុន​ នៅ​កម្ពុជា

កម្ពុជា​បាន​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ដល់​គម្រោង​វិនិយោគ​ជប៉ុន​សរុប​ ១២៥ គម្រោង​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់​ខែ​ឧសភា​ឆ្នាំ​នេះ ដោយ​មាន​ទុនវិនិយោគ​សរុប ១,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា (CDC) កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​រវាង​អគ្គលេខាធិការ CDC លោក សុខ ចិន្តា​សោភា និង​តំណាង​ពាណិជ្ជករ​ជប៉ុន​នៅ​កម្ពុជា​៦៩​រូប។​ …

ហ៊ គីមសាយ
http://bit.ly/2trYQnr