​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​មិន​ឱ្យ​រាយការណ៍​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​និង​តំបន់ហាមឃាត់​

​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ថា​ខ្លួន​បាន​ហាមឃាត់​ជា​ផ្លូវការ​ដល់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​មិន​ឱ្យ​រាយការណ៍​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម​និង​តំបន់​រឹតត្បិត​នោះ​ទេ​ ពីព្រោះ​ប្រទេស​នេះ​នៅ​តែ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​រលក​ឆ្លង​ទី​៣​ នៃ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ។​ …

ជា​ វណ្ណយុទ្ធ
https://bit.ly/3ekjpcA