ក្រសួង​ការងារ នឹង​ពិភាក្សា​ទៅ​​លើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​កម្មករ​ឆ្នាំ​២០១៧នៅខែ​កក្កដា

ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកំណត់នូវកាលវិភាគក្នុងការពិភាក្សានិងកំណត់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដោយចាប់ផ្តើមពីខែកក្កដា ក្នុងឆ្នាំនេះទៅ និងប្រកាសលទ្ធផលចូលជាធរមាននៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅដើមឆ្នាំក្រោយ។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/22BttPV