ប្រាក់​ចំណេញ​ក្រុមហ៊ុន Jimei ធ្លាក់​ចុះ​ជិត ៥០ ភាគរយ​នៅ​ឆមាស​ទី ១

Jimei International Entertainment Group ដែលជាវិនិយោគិនដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់អ្នកលេងល្បែងមានប្រាក់ច្រើនចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីការលេងល្បែងយ៉ាងហោចណាស់ ៧ តុនៅក្នុងកាស៊ីណូ NagaWorld នៅទីក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលខ្លាំងនៅឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦។ …

Cam McGrath
http://bit.ly/2bYclzd